Phong cách thời trang Artsy

Phong cách thời trang Artsy là gì?

 
Phong cách thời trang Artsy là phong cách gợi lên sự độc lập cá tính của mỗi con người. Đây là những người thể hiện cá tính riêng của mình thông qua trang phục, hầu hết những người này thường tạo ra phong cách thời trang của riêng họ. Họ không tuân theo các quy tắc thời trang, họ tạo ra con đường cho chính họ. Sự độc đáo của nghệ thuật dẫn đến việc đổi mới rất nhiều hình thức xu hướng thú vị không bị hạn chế bởi bản chất của các phong cách thông thường khác. Không có chuẩn mực rõ ràng cho phong cách thời trang này.
 
Tìm hiểu về phong cách thời trang Artsy
Thời trang kết hợp với nghệ thuật dưới bàn tay của NTK Alexander McQueen

 
DEC Design Education sưu tầm & biên tập.
DEC: "Học để trở thành chuyên nghiệp"