Bộ sưu tập Haute Couture Spring 2017 Schiaparelli

bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 1_zps4bqz6fy1.jpg
 
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 2_zpspxazowrg.jpg
 
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 3_zpstpt2mutu.jpg
 
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 4_zpsh13lw5bh.jpg
 
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 5_zpsh0upoeqb.jpg
 
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 6_zpsezjicjcf.jpg
 
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 7_zpsc0nmuv5h.jpg
 
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 6_zpsezjicjcf.jpg
 
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 9_zpsmvmimomk.jpg
 
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 10_zps3jfsy7hl.jpg
 
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 10_zps3jfsy7hl.jpg
 
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 12_zps0l8p92hw.jpg
 
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 13_zpsl3hdje24.jpg
 
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 14_zpshprzfwau.jpg
 
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 15_zpsjdnccouy.jpg
 
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 16_zpsuq0mrdyg.jpg
 
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 17_zps8y5i7gyx.jpg
 
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 18_zps1od5nayl.jpg
 
 photo bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 19_zpsdvezuzqm.jpg
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 20_zpspltyxick.jpg
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 21_zps3lfamtqg.jpg
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 22_zpszblsdd3a.jpg
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 23_zpsrt9mul22.jpg
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 24_zpsvppoh4fl.jpg
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 25_zpswr1w77sg.jpg
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 26_zpsp9knr8tt.jpg
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 27_zps8sktztwm.jpg
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 28_zpsycv7cv0j.jpg
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 29_zpsbkdnnzrg.jpg
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 30_zpscgohebqc.jpg
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 31_zpsh9ejj2gl.jpg
bo-hinh-thoi-trang-Haute -Couture-Spring 2017-Schiaparelli 32_zpsqimv7b3q.jpg
DEC Design Education sưu tầm & biên tập.
#DEC : " Học để trở thành chuyên nghiệp "