BST thời trang Ronald Van Der Kemp Xuân 2018 Couture

Ronald Van Der Kemp là một thương hiệu trung thành với phong cách bohemian, trong tuần lễ thời trang cao cấp xuân, hè năm nay, nhà mốt gửi đến giới mộ điệu những thiết kế cắt xẻ, phối hoa lạ mắt.Một bộ cánh ấn “độc, lạ” của thương hiệu đến từ Hà Lan, đẹp xấu thì còn tùy người nhìn, nhưng không thể phủ nhận, đây đều là những thiết kế ấn tượng và vô cùng độc đáo.
 
 
VIDEO RVDK Wardrobe Nº7
 
 
 
 
Hình ảnh BST thời trang Ronald Van Der Kemp  Xuân 2018 Couture
 
 BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 1_zps3n2ezei3.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 2_zpspu17hxad.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 3_zpsqvu3goav.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 4_zpsime8j8rc.jpg
 
>BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 5_zpsdkvqwmnx.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 6_zpsx7matg1o.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 7_zpsxjovh0ql.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 8_zpseiftuxod.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 9_zpsabhzzinr.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 10_zpscadymtso.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 11_zpsz9w1rsnn.jpg
 
 BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 12_zpspmvhdxzd.jpg
 
 BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 13_zpsw5ofdxbd.jpg
 
 BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 14_zpsonbzq1re.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 15_zpsj1u9igst.jpg
 
 photo BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 17_zpswg7qgboy.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 16_zpswzvszgtr.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 18_zps9seghs5q.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 19_zpswejqvane.jpg
 
 BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 20_zpsxq8koomi.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 21_zps3vjedq17.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 22_zps4mrdlt7i.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 23_zpsxjtdcohd.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 24_zps5zb0l3ao.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 25_zpstaq0itl9.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 26_zpsrvkgbj2f.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 27_zpsvpwx5dry.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 28_zpsvhsuqqdk.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 29_zpslhcdxyy2.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 30_zpsf1lgiggm.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 31_zpsyrhkhotq.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 32_zps2e4kpz9d.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 33_zpsdxej0jhu.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 34_zpsyefrp3gw.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 35_zpskgbxupkq.jpg
 
BST-thoi-trang-Ronald-van-der-kemp-Xuan-2018-couture 36_zpszpajrtq4.jpg

DEC Design Education sưu tầm & biên tập.
#DEC : " Học để trở thành chuyên nghiệp "