DECer Trần Yến - Cảm ơn DEC vì mọi điều

Tự nhận thấy mình là một người không có khả năng tốt về viết lách, nhưng hôm nay, trong tâm trạng vừa kết thúc một chặng đường học tập tại DEC tôi xin viết đôi dòng:
Trời thu gió se lạnh, tôi ngồi nghĩ về những điều mình trải qua. Hai năm đối với tôi không phải là quá dài nhưng cũng không thể nói là ngắn, học học nữa học mãi, cho đến ngày hôm nay tôi có thể thoả thích may những thứ mình muốn. Thật may mắn khi tôi đến đây, DEC giúp tôi trưởng thành hơn, cải thiện bản thân hơn, và tôi còn cố gắng bước tiếp và bước xa hơn trên con đường của mình.
 
Drapping 1
 
Drapping 2
 
Cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người đã bên cạnh động viên tôi những lúc mệt mỏi, nản chí, để tôi có thể đi đến như bây giờ. 
Mãi yêu DEC!

#DEC: "Học để trở thành CHUYÊN NGHIỆP"