Bộ ảnh Elie Saab Spring 2017

bo-anh-elie-sabb-spring-2017 1_zpscdk4cudi.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 2_zpskfnpzsau.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 3_zps9uh896sx.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 4_zpsum3auwos.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 5_zpskjxcjhig.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 6_zpskkpxmo8t.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 7_zps2kks1yiw.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 8_zpsnz4vppns.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 9_zps1fjwqhtu.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 10_zps83ilyrj9.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 11_zpsafzuibiy.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 12_zps6xtrfljh.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 13_zpsm0uy11zx.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 14_zpsd5oq6nle.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 15_zps7x9clspu.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 16_zpsdvtplnt7.jpg
 
 bo-anh-elie-sabb-spring-2017 17_zps5xwli6ey.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 18_zpscrx1s8kk.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 19_zpso0uq1bje.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 20_zpsj7gwojay.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 21_zps1dlnepl4.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 22_zpsaport53o.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 23_zpsi3iipjuv.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 24_zpsuxzlfdjp.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 25_zpsdwa8qzre.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 26_zpsdtphvo0j.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 27_zpsoie8vdnq.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 28_zpstugxbqio.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 29_zpsq11wuhgg.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 30_zpsrtfuuwfk.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 31_zpsf9s8vqxr.jpg
 
 bo-anh-elie-sabb-spring-2017 32_zpsirfosys8.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 33_zpsylwzijx2.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 34_zpsttz439oh.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 35_zps0cqkq01b.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 36_zpsbxmpplio.jpg
 
 bo-anh-elie-sabb-spring-2017 37_zps7hphextb.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 38_zpshhovmwc8.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 39_zpsbgkpn6we.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 40_zpskadp8ssa.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 41_zpsibr6iexn.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 42_zpskwgutkss.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 43_zpsxjhoa6ra.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 44_zpskecg8iqp.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 45_zpshkeydrsy.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 46_zpsceasiunk.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 47_zpszbkssm9l.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 48_zpswaolv1um.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 50_zps8rlh91fb.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 51_zpsryyqq8wg.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 52_zpstdy0u411.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 53_zpshydyddqu.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 54_zpswqkikioe.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 55_zpsmvkfilxy.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 56_zpstj23kmxm.jpg
 
bo-anh-elie-sabb-spring-2017 57_zps5om3r4ih.jpg

DEC Design Education sưu tầm & biên tập.
#DEC : " Học để trở thành chuyên nghiệp "