Tim hiểu thuật ngữ về vải chuyên dụng

(Bài viết này đã tổng hợp đầy đủ các thuật ngữ về vải trong thời gian , bạn có thể tải và share về tường để ghi nhớ )
 
Grain (Sắp xếp của canh sợi vải) : Việc điều khiển mà trong đó sợi chỉ được dệt hay đan theo chiều dọc hay chiều ngang.
 
Length – Wise grain ( Chiều dọc của vải ): Các sợi chỉ song song với mép biên vải và vuông góc với sợi chỉ ngang.
 
Cross_Wise grain ( Chiều ngang của vải ): Các sợi chỉ được dệt chạy ngang qua từ mép biên này đến mép biên kia có giới hạn theo khổ vải.
 
Selvage ( mép vải được vắt sổ): Được dệt chắc chắn và sát nhau.
 
Bias ( Chéo): Cắt may xéo so với sợi dọc và sợi ngang.
 
True bias ( Chéo thật sự ): Đường chéo mà cắt ngang chiều dọc và chiều ngang của vải một góc 450.
 
Muslin ( Vải mutxơlin ): Vải dệt thẳng được dệt từ sợi chỉ có nền sọc được tẩy trắng hay chưa được tẩy trắng với đa dạng về trọng lượng.
 
+ Dệt sợi thô: Được sử dụng để trang trí và kiểm tra các mẫu cơ bản.
 
+ Dệt sợi nhẹ: Được dùng đến cho các y phục mặc vào nhẹ nhàng.
 
+ Dệt sợi nặng: Dệt sát nhau được dùng khi kiểm tra y phục được may, áo khoác, áo Veston.
Thuật ngữ mẫu sản xuất
 
First patterns ( Mẫu phác thảo ): Mẫu nguyên thuỷ được phát triển cho mỗi mẫu thiết kế. Mẫu này chung được làm từ giấy tạo mẫu và thường là cần thiết với độ cân đối và điều chỉnh. Đó là một nửa công việc của mẫu hoàn tất được phát triển.
 
Production pattern ( Mẫu sản xuất ): Mẫu sản xuất là một bộ mẫu mà đã được sửa sai và hoàn hảo, bao gồm tất cả các mảnh mẫu cần thiết để hoàn tất y phục. Sử dụng mẫu sản xuất để lấy kích cỡ nhảy mẫu.
 
Pattern grading ( Nhảy mẫu ): Tăng hay giảm một cách cân xứng kích cỡ và hình dáng của mẫu nguyên thuỷ giới hạn trong một loạt kích cỡ đưa ra. Nhảy mẫu về chiều dài, chiều rộng, chu vi.
 
Pattern maker ( Mẫu chuẩn ): Mẫu chuẩn là chiều dài của giấy chứa đựng một bản sao của tất cả các mảnh của 1 bộ mẫu đựơc cắt cùng một lúc. Tất cả các biểu tượng của mẫu ( dấu đường xẻ, khoanh tròn, dấu bấm ) phải đựoc ghi ra trên mẫu.
 
Pattern Cutter ( Máy cắt mẫu ): Sau khi mẫu chuẩn xong và được đặt trên cùng lớp vải, các y phục được cắt bởi máy cắt hay bằng máy vi tính.
 
Các hệ thống vận hành vải: Cung cấp tốc độ cao về công việc trải vải ( 120 yard trong 1 phút ). Sắp xếp mép vải tự động, chính xác.
 
Yard – thước Anh bằng 0.914met
 
Máy cắt vải với tốc độ cao: Lớp vải dày đến 3 inches có thể được cắt liên tục và chính xác.
 
Hệ thống ghim vải: Giữ vải chính xác không bị lệch sọc. Sau khi vải được ghim vào vị trí các ghim sẽ quay trở lại vị trí cũ.
 
Các hệ thống phát triển mẫu: Các mẫu thiết kế có thể được phát sinh qua thao tác làm mẫu bằng tay hay việc sử dụng máy vi tính.
 
Hệ thống phát triển mẫu ( Accumark Silhouette ): Một khái niệm mới để thiết kế y phục và tạo mẫu. Nhà thiết kế tự do áp dụng tài năng theo bản năng của mình, các kỹ thuật cá nhân và các dụng cụ thích hợp để tạo mẫu. Ngay lập tức mẫu được sẵn sàng cho quá trình hoạt động như nhảy mẫu và cho mẫu trên vải.
 
Máy quét thực hiện công việc lưu trữ mẫu: Một máy quét khuôn khổ lớn nhanh chóng nhập các mảnh mẫu trực tiếp vào hệ thống thiết kế nhờ sự hỗ trợ của máy vi tính. Thông tin mẫu được quét vào bao gồm chu vi các mảnh mẫu, các điểm nhảy mẫu và các dấu bấm.
 
Hệ thống thiết kế mẫu ( Accumark ): Hệ thống thiết kế cung cấp các chức năng sau: Phác thảo và thiết kế mẫu, điều chỉnh mẫu, thay đổi kiểu mẫu trong số các mẫu khác.