Một số bài trong quá trình học vẽ diễn hoạ thời trang của Trâm Trâuu

Cho mình hỏi, ở đây có khoá học dành cho các siêu nhân học không ( Ý mình là học vài buổi xong biết vẽ ý ) ?
#DECer: "Không, đây là khoá học dành cho người bình thường".

 photo mot-so-bai-ve-dien-hoa-cua-tram-trong-qua-trinh-hoc 5_zpspuyqnmx6.jpg


 Một số bài trong quá trình học vẽ diễn hoạ thời trang của Trâm Trâuu 1

 Một số bài trong quá trình học vẽ diễn hoạ thời trang của Trâm Trâuu 2

 Một số bài trong quá trình học vẽ diễn hoạ thời trang của Trâm Trâuu 2

 

 Một số bài trong quá trình học vẽ diễn hoạ thời trang của Trâm Trâuu 2 Một số bài trong quá trình học vẽ diễn hoạ thời trang của Trâm Trâuu 3

 Một số bài trong quá trình học vẽ diễn hoạ thời trang của Trâm Trâuu 5

 Một số bài trong quá trình học vẽ diễn hoạ thời trang của Trâm Trâuu 6

 Một số bài trong quá trình học vẽ diễn hoạ thời trang của Trâm Trâuu 59
 

DEC Design Education sưu tầm & biên tập.
#DEC : " Học để trở thành chuyên nghiệp "