BST thời trang Jean Paul Gaultier Xuân 2018 Couture

NTK tài danh Jean Paul Gaultier có rất nhiều nàng thơ xuyên suốt sự nghiệp của mình và siêu mẫu Coco Rocha là một trong số đó. Khoảnh khắc Coco Rocha diễn kết màn cho BST Thu-Đông 2007 của NTK vẫn còn được nhắc nhớ.
 
Và trong dịp này, điệu nhảy truyền thống của đất nước Scotland đã được Coco tái hiện ngay trên sân khấu với cơn mưa tràng pháo tay và tụng ngợi của khán giả có mặt. Đối với một show diễn Haute Couture trang trọng, đó là một khoảnh khắc được ghi nhận khi người mẫu được phép trình diễn cá tính và tự do đến vậy.
 

VIDEO 

 
 
 

Bộ ảnh BST thời trang Jean Paul Gaultier Xuân 2018 Couture

 
 BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 1_zpsh0pawufc.jpg
 
 BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 2_zps3jdoafrs.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 3_zpskmytve3o.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 4_zpsuu9dbrca.jpg
 
 BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 5_zpsgpa11z9q.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 6_zpspvlvccfr.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 7_zpsxvo9tg7i.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 8_zpstfvp0f5k.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 9_zpsmwobjihh.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 10_zpsjaeubcob.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 11_zpsx1kniue4.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 12_zps00qnopov.jpg
 
 BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 13_zps4qum9ybh.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 14_zpsonvl7i8n.jpg
 
 BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 15_zps6nps07k9.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 16_zpsdpgo4ubc.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 17_zps9l9nnlt0.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 18_zpsaeyg6ifc.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 19_zpsgpigq5q7.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 20_zpsafvq0kj2.jpg
 
 BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 21_zpsswxrdxvz.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 22_zpsyakq8hgz.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 23_zpsmlfdyihk.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 24_zpstvpoich5.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 25_zps0ild5vqi.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 26_zpstm4jpnuv.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 27_zpsgsoh1kdo.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 28_zpsespjtmix.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 29_zpsuerxx7x8.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 30_zpsz5sddvme.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 31_zpsjhqgjrs8.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 32_zpsdfuzdc68.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 33_zpsoqvo2asl.jpg
 
<>BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 34_zpsvrbzyfot.jpg
 
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 35_zpsiqcdsnj4.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 36_zpswkk7ryea.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 37_zpsvkmqx6zv.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 38_zpsxbeccqsu.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 39_zpsd7p5yxad.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 40_zpsldfvrtor.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 41_zpswo6udhdu.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 42_zps37ux4zvn.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 43_zpshb8t587d.jpg
 
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 44_zpswsfzgsij.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 45_zpsdhijwom5.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 46_zpstetrwce2.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 47_zps3kyuoz1e.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 48_zpsqgz0cr5c.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 49_zpsc5symtdb.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 50_zpsfv5k1har.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 51_zpsm9b6i3vg.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 52_zpsuodrqnox.jpg
 
BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 53_zpscnfx5qxv.jpg
 

BST-thoi-trang-Jean-Paul-Gaultier-Xuan-2018-Couture 54_zpshy0dkk96.jpg

DEC Design Education sưu tầm & biên tập.
#DEC : " Học để trở thành chuyên nghiệp "