BST thời trang Armani Privé Xuân 2018

Hoà cùng tất cả sắc thái của bầu trời cùng những thiết kế sắc nét với dáng hình và sự tương phản cân đối đã tạo nên những bộ phục trang của Armani Privé. Với từng tiểu tiết được hoàn thiện kỹ lưỡng từng mảnh sequin tinh tế rơi rớt trên chiếc đầm lộng lẫy trông như những giọt mưa.. Tất cả các chi tiết trang trí thủ công cẩn thận và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.. tất cả đã tạo nên khúc hoà ca tuyệt diệu của thời trang và thiên nhiên tươi đẹp.
 
Ánh sáng đã tạo nên hình dạng. Và hình dạng lại tạo nên nét sang trọng mơ màng cho cả bộ sưu tập.
 
Các khách mời VIP tại show diễn Giorgio Armani Privé Xuân Hè 2018: Diane Kruger; Marion Cotillard; Isabelle Huppert; Valeria Bruni Tedeschi; Hugo Marchand; Margherita Buy; Riccardo Scamarcio; Juana Acosta; Lake Bell; Sabine Getty; Amelia Windsor; Giada Magliano và Sara Sampaio.
 
VIDEO 
 
 
Bộ ảnh BST thời trang Armani Privé Xuân 2018
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 1_zpsis6ctenj.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 2_zpsqcg7xrly.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 3_zpsn9ejve3x.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 4_zpsaaduqtgr.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 5_zpspxfotn7r.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 6_zpsim4ktoqi.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 7_zps7kb886ke.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 8_zpspjaegeei.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 9_zpstwmlvxmz.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 10_zpsjeczu1jg.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 11_zpsxgdlkmvl.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 12_zpsyepyqtd5.jpg<
 
 BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 13_zpsgyd5qwox.jpg
 
 BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 14_zpsas5jmxpp.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 15_zpspk6yiyov.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 16_zpsefvgxuia.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 17_zpskqy6nqzd.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 18_zps55eekkqm.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 19_zpsibbijjlx.jpg
 
 BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 20_zpshpouj5cu.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 21_zpsk85awes7.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 22_zpsgws4rvqo.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 23_zpsqm8qyxsd.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 24_zpsgel8chmt.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 25_zpsv7us6byl.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 26_zpsc0j8kjaw.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 27_zpsoiok0mze.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 28_zpscbgpyrvt.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 29_zpsea447ysw.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 30_zpsojwwjxzl.jpg
 
 
 BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 31_zpszaozrnly.jpg
 
 BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 32_zpsi6hg32k8.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 33_zpsalwun14c.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 34_zps3wwyzkdk.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 35_zpst1kbmp5v.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 35_zpst1kbmp5v.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 37_zpsr5lweohd.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 38_zps0l5dkm6a.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 39_zpsqpesu4fz.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 40_zpsvqk8xapn.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 41_zpsfu89smlb.jpg
 
 BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 42_zpsks4rxgt6.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 43_zpspe73y5jo.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 44_zpswmsw3v0t.jpg
 
 BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 45_zpsyox0iwkn.jpg
 
 BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 46_zpsmvpfr8cy.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 47_zps2brbdj6p.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 48_zps25zjkliu.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 49_zpste7qjdz8.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 50_zpspqqbfqnt.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 51_zpsvltmfewn.jpg
 
 BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 52_zpsvey8ikz3.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 53_zpsjork9e32.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 54_zps1r5cv3ly.jpg<
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 55_zpsfvyjwehw.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 56_zps0h5omua9.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 57_zpsyvhidk3u.jpg
 
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 58_zpsycaclchl.jpg
 
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 59_zpsy4wjfvvg.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 60_zpsxn9uk7lh.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 61_zpsrv2muydp.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 62_zpsqui7hspn.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 63_zpswvyiper0.jpg
 
BST-thoi-trang-Armani-Prive-Xuan-2018-Couture 64_zps5he14vko.jpg
 
DEC Design Education sưu tầm & biên tập.
#DEC : " Học để trở thành chuyên nghiệp "