BST thời trang Schiaparelli Xuân 2018 Courture

Phong cách dân gian và một chút hoang dã của du mục là điểm được tập trung khai thác trong bộ sưu tập lần này. Tất cả được thể hiện qua họa tiết hình học, hoặc cách sử dụng chất liệu, màu sắc đặc trưng như nâu đất, cam, vàng.
 
VIDEO
 
 
Bộ ảnh BST thời trang Schiaparelli Xuân 2018 Courture
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 1_zps8ym4xltz.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 2_zpsjyktwojn.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 3_zpsgm5clel6.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 4_zpszooalhui.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 5_zps98plk0ia.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 6_zps3aj36mqw.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 7_zpsrvdl5dst.jpg
 
 BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 8_zpszjummdfb.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 9_zps12bpydfd.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 10_zpsiv0p7hnm.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 11_zps2gpmsj50.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 12_zpsjz9xamts.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 13_zpsrdn8u90u.jpg
 
>BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 14_zpssubhz7xm.jpg
 
 BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 15_zpskniavfe4.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 16_zpsqhtnrmds.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 17_zpsdrqe8g4u.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 18_zpsbdcbj1ql.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 19_zpsssho9d1z.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 20_zps6bzy4wtt.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 21_zpsqlifkuk6.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 22_zps9x9nlm6c.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 23_zpsktsqt3cq.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 24_zpsc4bcpqkm.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 25_zps2hxb3qt0.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 26_zpshhlzytdt.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 27_zpstomdffoe.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 28_zpsyysphb1z.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 29_zpstresebvm.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 29_zpstresebvm.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 31_zpsdevsbxdn.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 32_zpsswkan5u0.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 33_zpsqw0blgqo.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 34_zpsqalmgosr.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 35_zpsomkveljy.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 36_zpskbck83uh.jpg<
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 37_zpsb1o43jeu.jpg
 
 BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 38_zpsjizhujyc.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 39_zpsl5vb3sns.jpg
 
 BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 40_zpsfejaefc3.jpg
 
 BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 41_zps26h3kloe.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 42_zps5jyocrhc.jpg
 
BST-thoi-trang-Schiaparelli-Xuan-2018-Couture 44_zpscsmglwxf.jpg
 
DEC Design Education sưu tầm & biên tập.
#DEC : " Học để trở thành chuyên nghiệp "