BST thời trang A F Vandevosrst Xuân 2018

Bộ sưu tập là 40 thiết kế xuất sắc nhất từ các bộ sưu tập mà A.F. Vandevosrst từng cho ra mắt trong suốt khoảng thời gian hoạt động. Mở đầu với một thiết kế từ bộ sưu tập mùa xuân 2004 nổi bật ở phần chiếc đai lưng da màu nâu; váy lụa parachute màu xanh ra mắt mùa xuân 2015; phụ kiện trang sức bằng kim loại trong bộ sưu tập 2016 và mới nhất là thiết kế lấy cảm hứng từ chim bồ câu năm ngoái.
 
Không phải là một ý tưởng quá mới mẻ nhân dịp ngày kỉ niệm 20 năm của nhãn thời trang nhưng bộ sưu tập lần này đã giúp cho người hâm mộ của A.F. Vandervorst được dịp điểm lại hành trình cũng như sự biến đổi trong phong cách thời trang của nhãn.
 
VIDEO
 
 
 
Bộ ảnh BST thời trang  A.F. Vandevosrst Xuân 2018
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 1_zps3qhkbrs5.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 2_zpst8bwi6sd.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 3_zpsuhqj65xd.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 4_zps7k3y3mg2.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 5_zpse6lq5m9f.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 6_zpskkiffdkh.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 7_zpsiqdly6nu.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 8_zpszbyuooup.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 9_zpsfrhnsmid.jpg
 
 BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 10_zpseqqbl2qc.jpg<
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 11_zpsrk6cr5jq.jpg<
 
 BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 12_zpsqblcqjjs.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 13_zpsbcrs2o7i.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 14_zpszyrttpor.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 15_zpsrtggxw9q.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 16_zpszy6ej4uk.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 17_zpskh3j8z5f.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 18_zpsu8nsmqlk.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 19_zpsfy3ffprx.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 20_zpsmxno1flf.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 21_zps5klakcj9.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 22_zpsqqlidlsm.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 23_zpswijpa28s.jpg>
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 24_zpscpjeoo5j.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 25_zpswhmcf8bl.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 26_zpscfyx8lrp.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 27_zpsdh9756kf.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 28_zpsgkgetmqp.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 29_zps2kyxrdt4.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 30_zpsc5skjzfx.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 31_zpsx4tqr3mv.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 32_zps46hxncwy.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 33_zpsimlrshjm.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 34_zpsnxdekxa5.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 35_zpsaijkgpfc.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 36_zpsdzhh2aea.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 37_zpsvgfjqfx9.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 38_zpszz7s7zyd.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 39_zpsriwx5wvf.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 40_zpsrsrd17yz.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 41_zps116afq2i.jpg
 
BST-thoi-trang-a-f-vandervorst-Xuan-2018-couture 42_zps61n7maso.jpg
 
DEC Design Education sưu tầm & biên tập.
#DEC : " Học để trở thành chuyên nghiệp "