BST thời trang Ready-to-Wear Chanel Thu Đông 2018

BST của thương hiệu Chanel mùa Thu- Đông 2018 đã biến bảo tàng Grand Palaia thành khu vườn vàng rực.
 

 
Tông màu nổi bật như nâu, ghi và be được Chanel biến tấu đa dạng trên nền chất liệu nhung kim, vải tweed và dạ. Với không khí lãng mạn của thập niên 60s, 70s, các mẫu mốt mùa thu của Chanel khiến người xem nhớ về những thiết kế kinh điển của Karl, nhưng được biến tấu hiện đại và hợp thời với một vài điểm nhấn được Chanel tận dụng lại những cảm hứng mùa cũ như lông vũ (Bộ sưu tập Xuân Hè 2017), chất liệu chần bông và găng tay hở ngón(Bộ sưu tập Thu Đông 2017). Tuy vậy, những phụ kiện được thay đổi phù hợp thời tiết thu đông. Đặc biệt, chiếc áo tweed huyền thoai của Chanel đã được hiện đại hóa cùng chất liệu chần bông, tạo vẻ trẻ trung và năng động.
 
THE SHOW 
 
 
Accessories ( Phụ kiện )
 
 
Hình ảnh BST thời trang Ready-to-Wear Chanel Thu Đông 2018
 
 photo bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 1_zpsdks4rvuu.jpg
 
 bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 2_zps1mkg4nj2.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 3_zpsbq2bay6j.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 4_zpsxzw1pp5s.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 5_zpstuybdgda.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 6_zps6tg9c6bk.jpg<
 
 photo bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 7_zpsezqz3fjo.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 8_zpsi2v0zfho.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 10_zpsspnay6yn.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 11_zpsllcyx37n.jpg
 
 bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 12_zps8y0aplad.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 13_zpsefo9hw5d.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 14_zpsnnrxlen0.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 15_zpss5j1yinu.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 16_zpsnntq0u0e.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 17_zpsj2mxbcjf.jpg<
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 18_zpsodgwl72e.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 19_zps2dfijxcg.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 20_zpsu6dttflq.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 21_zpslz0epfnd.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 22_zpsdep7y0f8.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 23_zpsbvhl3z41.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 24_zpsubopmtxu.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 25_zpsg9ypydfi.jpg
 
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 27_zpspxalqmns.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 28_zpstfwuwfqe.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 29_zpsvky3llxr.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 30_zpsgm2eqr0f.jpg
 
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 31_zpss8sgxc2b.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 32_zpsiphrdpy2.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 33_zpsg0pvnzyt.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 34_zpsbv92q8jm.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 35_zpstcy5z2kj.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 36_zpsz485gua0.jpg
 
 bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 37_zpsxy0aurna.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 38_zpspqu3gngg.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 39_zps0itqwhha.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 40_zpssvl6nwbg.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 41_zpsaeoah36l.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 42_zps5h03ue9v.jpg
 
 bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 43_zpslra3voq7.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 44_zpswiacf78p.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 45_zpss06ujddp.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 46_zpsbpgxg2wr.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 47_zpsf19odxxx.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 48_zps7utikrkx.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 49_zpsjtfwyup2.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 50_zpsfs5jxljy.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 51_zpsfsmobuh3.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 52_zpsekr3lblv.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 53_zpsjoygr84z.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 54_zpsqgazv39y.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 55_zpsukpwaqgt.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 56_zpsad19bym4.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 57_zpsz3f4csds.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 58_zpswrlheaat.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 59_zpstfkgsmuf.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 60_zpsac1w3nys.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 61_zpsep3fxytn.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 62_zpsju8ygpcy.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 63_zpsldlsf4ep.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 63_zpsldlsf4ep.jpg<
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 65_zpsrym1zv2f.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 66_zpsviczdw2c.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 67_zps2yiuoxaf.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 68_zpscv0yubn8.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 69_zpsffuiksp8.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 70_zpsha1emzjn.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 71_zpsr0by74ec.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 72_zps3ymd1yde.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 73_zpsxdz55tu8.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 74_zpsccknqnji.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 75_zpse2akpjwa.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 75_zpse2akpjwa.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 76_zpsk2v75p9r.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 78_zpszalthxvj.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 79_zpskbo18wpp.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 80_zpsqfljbao8.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 81_zps2xjbdssz.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 82_zpskeabwcbm.jpg
 
bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 83_zpsymvsttzl.jpg
 

bst-thoi-trang-ready-to-wear-chanel-thu-dong-2018 84_zpsguncps0k.jpg

DEC Design Education sưu tầm & biên tập.
#DEC : " Học để trở thành chuyên nghiệp "