BST thời trang Ready-to-Wear Balenciaga Thu Đông 2018

Đây là lần đầu tiên mà phụ nữ và nam giới cùng nhau sải bước trong một chương trình thời trang cao cấp. Đối với Gvasalia, điều này như một bước tiến phá vỡ những khái niệm về sự phân chia giới tính vốn là rào cản vô hình từ rất lâu trong ngành công nghiệp khắc nghiệt này. Về các thiết kế, để hình tượng hóa các ý tưởng của mình, NTK đã phải xử lí 3D các mẫu thiết kế để tạo nên form chuẩn, sự khác biệt giữa thiết kế nam và nữ gần như không tồn tại. 
 
Đồng thời, show thời trang cũng bao gồm các thiết kế in logo “World Food Program”, số tiền thu được từ các trang phục này sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện trực thuộc Liên Hiệp Quốc.
 
VIDEO 
 
 
Hình ảnh trong BST thời trang Ready-to-Wear Balenciaga Thu Đông 2018
 
BST-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 1_zpsaa9x8i2t.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 2_zpsoenhialc.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 3_zpsscmdv8ee.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 4_zpsy86wllke.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 5_zpsuey2yoww.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 6_zpsyfzxutlz.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 7_zpsfxvvbxia.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 8_zpstgoteoyc.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 9_zpsmhv46qn4.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 10_zpst93qlh40.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 11_zpsq9jry8ye.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 12_zpsddfv2lf1.jpg
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 13_zpssdxiuis0.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 14_zpse378wlx6.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 15_zpscy9c1ioa.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 16_zpsqyfho1oo.jpg
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 17_zps2hhieb6r.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 18_zpszi3rb4un.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 19_zpsiw38pcvy.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 20_zps3ddbqirn.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 21_zpsahbdmmin.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 22_zps066khpfj.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 23_zpsyytp2cda.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 24_zpsfdmxyqpg.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 25_zps1bcrw8cz.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 26_zpsyfzwutrh.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 27_zpsu62nakiv.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 28_zpszw4dzexn.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 29_zpspqdq3ov9.jpg
 
BS-thoi-trang -Ready-to-Wear -Balenciaga-Thu-Dong- 2018 74_zpszugkttz6.jpg
 
DEC Design Education sưu tầm & biên tập.
#DEC : " Học để trở thành chuyên nghiệp "