BST thời trang Ready-to-wear Marine Serre Thu Đông 2018

Sở hữu tư duy mới lạ về thời trang, Marine Serre cho ra đời nhiều thiết kế xuất sắc được ghép lại từ nhiều mảnh khác nhau từ những chiếc khăn vintage Pháp hay áo sơ mi và vest được làm từ quần áo đã qua sử dụng. Trong hậu trường tại buổi trình diễn BST Thu Đông 2018, Serre nói: “Đó là về việc thiết kế một thực tế mới”.
 
VIDEO
 
 
Hình ảnh trong bộ sưu tập Ready to Wear của Marine Serre
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 1_zps4sezlyyw.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 2_zpsyyzpav6h.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 3_zpsz7scltdk.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 4_zpskquys1tn.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 5_zpshr91tuem.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 6_zps2fewrlcx.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 7_zpsgwi2fesj.jpg
 
 photo BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 8_zpsftkvyzyq.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 9_zpsl2rx4wx9.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 10_zpssoaa8t5a.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 11_zpsso5cp8up.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 12_zpsahb4yqk6.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 13_zpscw3jamoc.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 14_zpslzqj1eao.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 15_zpsqppf0bwg.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 16_zpsyunstx2v.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 17_zpske1fckcx.jpg<
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 18_zpsizmnioeq.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 19_zpsacprycxy.jpg
 
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 20_zpsu59mtdlf.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 21_zpspmdtgmte.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 22_zpsgn8qdrhx.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 23_zpshrtxmvfg.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 24_zpshlh3u1xa.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 25_zpska9nwuwy.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 26_zpsd9bjggiv.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 27_zpslavdbnti.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 28_zpsww5iigpo.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 29_zpsualir5qb.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 30_zps39lqe337.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 31_zpszb7yurwc.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 32_zpsbhkgonkw.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 33_zpsrgnzeq2k.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 34_zpszraqlfrh.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-marine-Serre-Thu-Dong-2018 35_zpsu23wxg9g.jpg
 
 
DEC Design Education sưu tầm & biên tập.
#DEC : " Học để trở thành chuyên nghiệp "