BST thời trang Ready-to-Wear Sacai Thu Đông 2018

Từ BST đầu tiên chỉ với 3 mẫu thiết kế được mang đến Paris để giới thiệu với các cửa hiệu, 15 năm sau, Sacai đã trở thành thương hiệu mới bán chạy nhất tại các trung tâm mua sắm lớn trên toàn thế giới. Những thiết kế của Sacai là sự hòa hợp hoàn hảo giữa phom dáng tưởng chừng rất cơ bản cùng với điểm nhấn phá cách gây bất ngờ và luôn luôn dễ mặc. 
 
 
Bộ Ảnh BST thời trang Ready-to-Wear Sacai Thu Đông 2018
 
 
 photo BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 1_zpsxof8zdct.jpg<
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 2_zpshnb4waoe.jpg
 
 photo BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 3_zpsn5lfcsfc.jpg
 
 photo BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 4_zpstbwlo76c.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 5_zpshp38cmby.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 6_zps0noh02em.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 7_zpsvvwweeja.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 8_zpspu5vgina.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 9_zpsl2balv8i.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 10_zpsrneuz92i.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 11_zpsn959s5u8.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 12_zpsmg1vgrz2.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 13_zps6v8cqcjp.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 14_zpsrkkfxsjg.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 15_zpsvxgvnfhm.jpg
 
 photo BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 16_zpstp13qpqp.jpg
 
 photo BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 17_zps7ti4aqs7.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 18_zpsfbdw5mku.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 19_zpsamz6fpco.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 20_zpscxpfzm5n.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 21_zpsvmujrdji.jpg
 
 BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 22_zpslt8yglii.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 23_zpsmjsqrise.jpg
 
 BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 24_zpsoccngqe7.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 25_zpsi11hlig8.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 26_zps7nqaswo5.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 27_zpswtgw49i9.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 28_zpsdxqxm3xk.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 29_zpssinrvpyc.jpg<
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 30_zpsg67qmvil.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 31_zps6skevrpk.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 32_zpsuau0qlsi.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 33_zpsgkljmam9.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 34_zpsuto6ija8.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 35_zpsi5ieisye.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 36_zpsotuuvibi.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 37_zps4uaekgfq.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 38_zpszd3zvvpw.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 39_zpsz78jxgfb.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 40_zpskbmyog9q.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 41_zpsfep2vlm1.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 42_zpsyqv2dovx.jpg<
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 43_zpsderkfljr.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 42_zpsdxzpk2ck.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 44_zpsapsor04m.jpg
 
BST-thoi-trang-Read-to-wear-sacai-thu-dong-2018 45_zpsktogoxdj.jpg

DEC Design Education sưu tầm & biên tập.
#DEC : " Học để trở thành chuyên nghiệp "