BST thời trang Ready-to-Wear Paco Rabanne Thu Đông 2018

Ở Paris, Julien Dossena của Paco Rabanne là một trong những nhà thiết kế trẻ mở đầu xu hướng thời trang với sàn nhảy disco – thứ gì đó từng rất quen thuộc với mọi thanh niên Pháp. Anh giải thích: "Kể từ cuộc tấn công khủng bố ở Paris, tôi không dám ra ngoài nhiều. Bạn bè tôi cũng vậy. Nhưng đó chưa bao giờ là cách giải quyết đúng đắn. Bọn khủng bố nhắm tới những sàn nhảy và câu lạc bộ đồng tính, nơi chỉ toàn những người trẻ tuổi. Nhưng bạn biết không? Chúng ta sẽ tiếp tục ăn diện đẹp để ra ngoài”. Nhà thiết kế đã hồi sinh ánh đèn disco trong BST mùa xuân 2018 với một tâm lý lạc quan như thế. Những bộ váy đính sequin lấp lánh đã sẵn sàng đồng hành cùng bạn tối nay!
 
 

VIDEO

 
 

Hình ảnh trong BST thời trang Ready-to-Wear Paco Rabanne Thu Đông 2018

 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 1_zpsdfvr6fy5.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 2_zpskhp4vuqx.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 3_zpsdfxbur2b.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 4_zpsb4h9siyq.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 5_zpst5dte2aq.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 6_zps3iotfyft.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 7_zpsochwjy0j.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 8_zpsb7yjzyvx.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 9_zpscl9i3k9z.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 10_zpsasvobild.jpg
 
 photo BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 11_zpswzpvpm9i.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 12_zps6uxqwoe1.jpg
 
>BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 13_zpsd4phg3nc.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 14_zpswngqd73u.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 15_zpsiqsyznqa.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 16_zpsuhcdd5yo.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 17_zpsp4gmnhj7.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 18_zpsvg6qijhv.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 19_zpsqzclvonm.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 20_zpsluvjvsog.jpg
 
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 21_zpsjvqu8bsz.jpg
 
 photo BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 22_zpsnotsyvdq.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 23_zpsryt13t9w.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 24_zpsin6ystcj.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 25_zps54iqvn3o.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 26_zpsyze44kbn.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 27_zpsfb5ixfrc.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 28_zpsma7bwrez.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 29_zpsqt53cgaa.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 30_zpsbfqplfux.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 31_zpszroxbupo.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 32_zpslv0p6eqk.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 33_zps86jsmhxs.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 34_zpsturb1jvx.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 35_zps9cgtuket.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 36_zps1ftndxlp.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 37_zpsd9rrp2aq.jpg
 
BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 38_zpsj4vexfhh.jpg
 

BST-thoi-trang-ready-to-wear-paco-rabanne-thu-dong-2018 39_zpsa9rwqabm.jpg

DEC Design Education sưu tầm & biên tập.
#DEC : " Học để trở thành chuyên nghiệp "