Diễn hoạ gương mặt trong thời trang

Trong diễn hoạ thời trang, việc vẽ mặt không phải là một công việc chính. Tuy nhiên, " vẽ mặt " cũng khá cần thiết trong một số trường hợp. Nó giúp bản minh hoạ của bạn có hồn, sống động và lôi cuốn người xem hơn.
 
Một số bản vẽ diễn hoạ của các DECer!
 
Khoá học: https://goo.gl/wPXwdd
 
#DECer #DECfashionillustration
#DEC: " Học để trở thành CHUYÊN NGHIỆP "
 
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 1
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 2
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 3
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 4
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 5
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 6
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 7
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 8
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 9
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 10
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 11
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 12
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 13
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 14
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 15
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 16
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 17
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 18
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 19
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 20
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 21
 
Diễn hoạ gương mặt trong thời trang 22