Diễn hoạ gương mặt trong thời trang

Trong diễn hoạ thời trang, việc vẽ mặt không phải là một công việc chính. Tuy nhiên, " vẽ mặt " cũng khá cần thiết trong một số trường hợp. Nó giúp bản minh hoạ của bạn có hồn, sống động và lôi cuốn người xem hơn.
 
Một số bản vẽ diễn hoạ của các DECer!
 
Khoá học : https://goo.gl/wPXwdd
 
#DECer #DECfashionillustration
#DEC : " Học để trở thành CHUYÊN NGHIỆP "
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 2_zpsq41ygmmg.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 3_zpstpuih0hf.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 4_zps1jjfl5tf.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 5_zpsyfmjid97.jpg
 
 dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 6_zpseg7kkptl.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 7_zpszwpbihmo.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 8_zpsfmhkydm8.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 9_zps9w0mjou1.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 10_zps0nzb5cmn.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 11_zps3zzwregf.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 13_zpsha9a82l1.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 12_zpsqe0p0nic.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 15_zpsfjarukff.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 16_zpsrpjq0icl.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 17_zpsc8s03usv.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 18_zpsvfkawsnf.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 19_zpsyn1laffx.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 20_zpsxgubmksi.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 21_zpsljvog4nj.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 23_zpsqffejswe.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 22_zpsgq5fhefi.jpg
 
dien-hoa-guong-mat-trong-thoi-trang-bai-ve-cua-cac-DECer 14_zpsmjyiibnr.jpg