Những chiếc đầm của thập niên 70

Không biết những năm thập niên 70, mọi người sử dụng những chiếc váy màu sắc trông như nào nhỉ. Nào các cô gái, chúng ta sẽ khám phá điều này...
 
Màu đỏ
 
Những chiếc đầm của thập niên 70 1
 
Màu cam
 
Những chiếc đầm của thập niên 70 2
 
Những chiếc đầm của thập niên 70 3
 
Màu vàng
 
Những chiếc đầm của thập niên 70 4
 
Những chiếc đầm của thập niên 70 5
 
Màu xanh lá
 
Những chiếc đầm của thập niên 70 6
 
Màu xanh da trời
 
Những chiếc đầm của thập niên 70 7g
 
Những chiếc đầm của thập niên 70 8g
 
Màu tím
 
Những chiếc đầm của thập niên 70 9
 
Màu hồng
 
Những chiếc đầm của thập niên 70 10
 
Màu đen trắng 
 
 Những chiếc đầm của thập niên 70 11g